Kontaktni podatki

Naziv: Pravno svetovanje, Margit Čampa s.p.
Naslov: Ljubljanska cesta 15b, 1241 Kamnik
Telefon: +386 41 516 999
E-naslov: info@marcam.si
Davčna številka:: 99684454
Matična številka: 6358586000
TRR: SI56 0310 3100 0787 753

MARCAM

Informacije

Vsa vsebina objavljena na spletni strani http://www.marcam.si je last Pravno svetovanje, Margit Čampa, s.p.

mag. Margit Čampa

Univerzitetna diplomirana pravnica

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Naslov: Problemi in dileme pri vključevanju v Evropsko unijo - primer Slovenije
1998

Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava RS

Pridobljene izkušnje na delovno-pravnem področju in področju stvarnega prava
1998 - 2001

Magistrica znanosti za področje mednarodnega prava

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Naslov: Širjenje Evropske unije in varstvo manjšin - primer Slovenije
2001

Državna revizijska komisija

Reševanje zahtevkov za revizijo v postopkih javnega naročanja
2001 - 2003

Urad za javna naročila

Svetovanje naročnikom in ponudnikom v postopkih javnega naročanja
Vodenje delovnih skupin za pripravo podzakonskih aktov na področju javnega naročanja
Vodenje delovne skupine za elektronsko javno naročanje (e-procurement)
2003 - 2004

Ministrstvo za finance

Vodja sektorja za javna naročila in koncesije
Svetovanje naročnikom in ponudnikom v postopkih javnega naročanja
Sodelovanje v delovnih skupinah za novo zakonodajo na področju javnega naročanja
Priprava nove zakonodaje (ZJN-2 in ZJNVETPS ter podzakonski akti) na področju javnega naročanja
2004 - 2007

Marcam, d.o.o.

Direktorica družbe za pravno svetovanje in projektni management
2007 - 2017

Kontaktni podatki

Naziv: Pravno svetovanje, Margit Čampa s.p.
Naslov: Ljubljanska cesta 15b, 1241 Kamnik
Telefon: +386 41 516 999
E-naslov: info@marcam.si
Davčna številka:: 99684454
Matična številka: 6358586000
TRR: SI56 0310 3100 0787 753

Publikacije

  • Predpisi o javnih naročilih, Uradni list Republike Slovenije, 2004 (avtorica stvarnega kazala)
  • Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Uradni list Republike Slovenije, 2007 (soavtorica)
  • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev s komentarjem, Uradni list Republike Slovenije, 2007 (soavtorica)
  • avtorica člankov na področju evropskega in mednarodnega prava
  • Okvirni sporazumi v javnem naročanju, MARCAM, d.o.o., 2008 (založnica)
  • revija UJN (založnica in glavna urednica)
  • Velika zbirka vzorcev in dokumentov v postopkih javnega naročanja po novem Zakonu o javnem naročanju - ZJN-3, Založba reforma d.o.o., 2016 (avtorica)
Storitve zbrane na enem mestu.
Javna naročila
Nudimo svetovanje naročnikom tekom izvedbe celotnega postopka javnega naročanja in svetovanje ponudnikom v postopkih javnega naročanja.
Javno-zasebno partnerstvo
Nudimo pripravo aktov in svetovanje javnim partnerjem ter zasebnim partnerjem tekom izvedbe celotnega postopka javno-zasebnega partnerstva.
Pogodbe in akti
Tako gospodarskim družbam kot javnemu sektorju nudimo svetovanje in pripravo aktov in pogodb. Prav tako nudimo pregled bodisi že obstoječih aktov in pogodb bodisi aktov in pogodb, ki jih predloži tretja stranka.
Revizije
Nudimo revizije celotnih postopkov javnega naročanja.
Izobraževanja
Nudimo izobraževanja in individualna usposabljanja s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Za vas organiziramo tudi seminarje z različnih področij ter različne dogodke in prireditve.
Brez skrbi
Kaj počnemo? Gradimo odnos s stranko in vlagamo v odnos s stranko ter skrbimo za njen uspeh.

Ste zaskrbljeni glede stroškov? Pokličite nas in dogovorili se bomo za storitev, ki bo ustrezala vašim finančnim zmožnostim!